آهنگ های محلی مازندرانی

Pupolar

اعتراض دانشجویان دانشگاه شمال ازکمبود اتوبوس برای ایاب وذهاب/شوکی به نام افزایش شهریه متغیر و ثابت دانشگاه

اعتراض دانشجویان دانشگاه شمال ازکمبود اتوبوس برای ایاب وذهاب/شوکی به نام افزایش شهریه متغیر و ثابت دانشگاه

دانشجویان دانشگاه شمال امروز سه شنبه در تماس با آمل زیبا نسبت به کاهش سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان اعتراض کردند. یکی از دانشجویان نیز در این زمینه گفت:... بیشتر بدانید

اخبار ایران و جهان

اخبار مازندران

اخبار آمل

آهنگ های جدید

گالری آمل

پشتیبانی و سئو وب اپراتور