قاسم رضایی رئیس کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی شد

به گزارش آمل زیبا و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از برگزاری مجمع انتخابات ورزشکاران و تعیین اعضاء و با توجه به شیوه نامه این کمیسیون قاسم رضایی رئیس کمیته ورزشکاران شد. متن حکم قاسم رضایی قهرمان کشتی فرنگی المپیک کشورمان به شرح زیر است: نظر به سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه های ملی …

قاسم رضایی رئیس کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی شد ادامه »