سایت آمل زیبا روابط عمومی کانون نابینایان شد

حضور جناب آقای قربانی و اعضای هیات مدیره انجمن نابینایان در دفتر آمل زیبا در این دیدار توافق شد آمل زیبا به عنوان روابط عمومی کانون نابینایان با این مجموعه همکاری کند