روابط عمومی

سایت آمل زیبا روابط عمومی انجمن ام اس آمل شد

صبح امروز اعضای انجمن امدادگران ms و als آمل با حضور در دفتر آمل زیبا با سایت آمل زیبا تفاهم نامه ی همکاری امضا کردند از این پس سایت آمل زیبا به عنوان روابط عمومی این انجمن با این مجموعه همکاری خواهد کرد