درمان سکته حاد مغزی با راه اندازی بخش ویژه SCU در بیمارستان امام خمینی(ره) آمل…

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام خمینی(ره) آمل ، این بیمارستان ، با توجه به وجود زیر ساخت های لازم جزء بیمارستان های کد 724 درمازندران قرارگرفته است ،بستری شدن در بیمارستان دارای واحد مراقبت ویژه سکته حاد مغزی (بیمارستان کد 724) شانس درصد بهبودی را افزایش می‌دهد. تاکنون تعداد محدودی بیمارستان در کل کشور …

درمان سکته حاد مغزی با راه اندازی بخش ویژه SCU در بیمارستان امام خمینی(ره) آمل… ادامه »