بنياد كودک شوق اميد را در كودكان مستعد آملی زنده كرد…

چتر حمایتی و خدماتی بنیاد کودک آمل برسر450 کودک بی سرپرست مازندرانی… مسئول شعبه بنیاد کودک مازندران گفت: شمار کودکان مستعد ودانش آموزان مستعدی که از خدمات متنوع این بنیاد که در شهرستان آمل مستقر است، بهره مند می شوند، اکنون به بیش از 450 نفر افزایش یافته است.  افسانه اسدپور یکشنبه شب به همراه …

بنياد كودک شوق اميد را در كودكان مستعد آملی زنده كرد… ادامه »