اخبار

شعر زیبای مرحوم مهندس داریوش هندویی چهره ماندگار علم و صنعت ایران

شعری زیبا از مرحوم مهندس داریوش هندویی چهره ماندگار علم و صنعت ایران و برادر شهید هندویی از شهدای بهمن سال ۶۰ آمل

آنروز روز پرپر شدن صدها جوانه بود

آنروز آمل شهر حماسه ساز زمانه بود

جز نغمه های حماسه دگر نغمه ای نبود

گویی نوای حماسه تنها ترانه بود

دیدم شکوه رویش گل خنده های عشق

در چهره های غرقه به خون جاودانه بود

در چشم هر شهید افق های انتظار مهدی جان

در انتظار یکه سوار کرانه بود

با کاروانِ لاله گزیدند راه عشق

از خارِ ره مگو،که سفر عاشقانه بود

از لاله ها مگو که بهاری ز لاله رُست

هر رویشی نشانه میلادِ دانه بود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا