درخشش موی تای کار آملی در مسابقات جهانی…

حسن محمودزاده موتای کار آملی در مسابقات جهانی جوانان موتای که به میزبانی تایلند برگزار شد به مقام سومی دست پیدا کرد…. محمودزاده با ورودش به شهر آمل با استقبال مردم و مسولین این شهر روبه رو شد در مصاحبه ای با آمل زيبا در مورد سطح مسابقات و نحوه ی برگزاری این مسابقات عنوان …

درخشش موی تای کار آملی در مسابقات جهانی… ادامه »