قلم چی

همایش تجلیل از افتخار آفرینان کانون قلم چی آمل

همایش تجلیل از افتخار آفرینان کانون قلم چی آمل در سالن اریکه آریایی به روایت دوربین محمدرضا فلاح