انبوه سازان

انبوه سازان به عنوان كارآفرينان جامعه با مشكلات فراواني روبه رو هستند…

جهانگير آذري: انبوه سازان به عنوان كارآفرينان جامعه با مشكلات فراواني روبه رو هستند… قرباني: اگر صارمي به شهادت نميرسيد از زحمات خبرنگار تقدير نميشد…   به گزارش آمل زيبا صبح پنجشنبه مراسم تقدير از فعالان رسانه شهرستان آمل در انجمن صنفي انبوه سازان آمل برگزار شد. در ابتداي اين برنامه مهندس جهانگير اذري رييس …

انبوه سازان به عنوان كارآفرينان جامعه با مشكلات فراواني روبه رو هستند… ادامه »