برنامه انجمن شعر آمل به روایت تصویر…

برنامه انجمن شعر آمل،عصر روز چهارشنبه در دانشگاه علوم قرآني آمل با حضور شاعران،اديبان و جمعي از اساتيد دانشگاهي برگزار شد….