اردوی راهیان نور در جنگل آمل

اردوی راهیان نور جنگل آمل با حضور ۵۰ نفر از برادران و ۸۰ نفر از خواهران، به همت پایگاه مقاومت بسیج نینوا – مسجد حضرت ابوالفضل(ع) محله اسپه کلا و ستاد راهیان نور جنگل آمل در دو مرحله جدا ازهم و روزهای بیستم و بیست و هفتم مردادماه همراه با روایتگری حماسه سازان واقعه جنگل …

اردوی راهیان نور در جنگل آمل ادامه »